Методология Scrum Что Это Такое, Принципы И Ценности Scrum Глоссарий Образовательная Платформа Лектера

Скрам — не лінійний метод розробки; це не каскадна модель. Каскадна модель (англ. waterfall) — лінійна послідовність подій, коли продукт планують, розробляють, тестують і так далі в суворій послідовності. Жоден наступний етап не починається, допоки не завершено попередній. Завдяки йому зручно організовувати роботу та ще зручніше стежити за прогресом проекту загалом. Основними видами тестування під час Agile є автоматизоване Unit testing and Exploratory testing (дослідницьке тестування).

Найбільш широко Scrum використовується командами розробників програмного забезпечення, 68% яких, згідно 11-му щорічному звіту Agile Agile, застосовують Scrum або його гібрид. Але в реальності цей найпопулярніший гнучкий спосіб управління поширюється сьогодні і на інші види бізнесу. Програма розроблена і підійде тим, хто вже має 1 і більше року досвіду в ролі Скрам-майстра. Основні переваги Scrum при неправильному підході легко трансформуються у проблему. Постійна орієнтація на зміни може нівелювати цінність роботи над поточним завданням.

Потреби, бажання, ідеї та вплив курей беруться до уваги, але їм не завжди дозволяють прямо впливати, видозмінювати або включатися в хід Scrum проєкту. За такої розробки продукт постійно проходить випробування на свою життєздатність та відповідність бізнес-логіці, а ризики «обвалення» проекту знижуються до мінімуму. Розробники можуть випробувати переваги тих чи інших технологій та перевіряти свої гіпотези. Команда WEZOM за свій багаторічний досвід прийшла до того, що веде для клієнта відкриту звітність щодо проекту через електронні документи. Заводиться таблиця, до якої заносяться етапи проекту та терміни їх виконання, туди ж вирушають усі доопрацювання.

що таке Scrum

В свою чергу, Scrum, як ми вже з’ясували, — це фреймворк, який допомагає впроваджувати Agile принципи в управління проєктами. Таким чином, Agile — ширша філософія або підхід, що охоплює різноманітні фреймворки та методології, включно зі Scrum та ін., наприклад, Kanban, Lean, Extreme Programming. Scrum – це фреймворк, який активно застосовують у розробці проєктів. Принцип взаємодії розробників можна порівняти зі спортивною командою, яка веде активну підготовку до вирішальної битви. Команда освоює основи самореалізації, розв’язує проблеми, внаслідок чого набуває цінного досвіду і може застосувати його надалі.

Будь-яка розмова про успішне управління проєктами через скрам має починатися з визначення скраму. Зазвичай за 2-3 спринта можна виявити головні проблеми, які заважають працювати ефективніше, звісно ці проблеми слід усунути. Такі умови сприяють більшій продуктивності команди, не збільшує навантаження на команду. В картках на дошці можна описувати роботу для спринту і призначати дедлайни для кожної картки.

Agile та Scrum – це для нас не просто „ще один метод роботи“. Це кардинально інша парадигма побудови робочих відносин та процесів розробки продуктів. І ми раді скрам майстер це поділитися з вами нашим досвідом побудови сучасних організацій. Багато хто забуває про критичну частину фреймворку — ту, з якої починається опис поняття Scrum.

Також даний матеріал допоможе розібратися в тому, як розвиватися далі у кар’єрі тім ліда, та що потрібно знати, щоб стати ефективним Team Lead-ом. Популярність scrum пояснюється не лише високою ефективністю, а й універсальністю. Його застосовують не тільки у розробці додатка, а й в інших проєктах абсолютно різних за своєю специфікою. Це універсальна платформа для управління проєктами за не менш широко відомою методикою Agile. Розробники Scrum, вони ж учасники, беруть на себе різні ролі, проводять збори, застосовують різні інструменти для організації та управління роботи. Команда розробників є відповідальною за доставку потенційно готових частин продукту в кінці кожного спринту (the sprint goal).

Команда складається з 3-9 людей що виконують роботу (аналізують, виконують дизайн, пишуть код, тестують, готують документацію і таке інше). Існує три обов’язкові/основні артефакти у скрамі — беклог продукту, беклог спринту й інкремент. Вони необхідні, щоб постачати програмне забезпечення, яке буде цінним для ваших замовників. Є й необов’язкові артефакти, які, втім, можуть полегшити життя вашої команди (наприклад, берн-даун чати). Скрам-майстер виступає фасилітатором роботи скрам-команди. Скрам-майстер допомагає власнику продукту і розробникам виконувати роботу без перешкод і відволікаючих факторів.

що таке Scrum

Незалежно від того, оберете ви Scrum чи Kanban, жоден метод не є остаточним та ідеальним рішенням. Якщо ви вибрали підхід, і він не працює, адаптуйте його до потреб вашого бізнесу. Програма дозволяє налаштувати всі стадії робочого процесу, а в картках можна зберігати різну інформацію, включаючи зображення та інші файли. Коли потрібен високий рівень контролю над результатами роботи, Scrum — хороший вибір.

Ми були і залишаємось піонерами щодо застосування цього підходу в Україні. За допомогою LeSS ви можете по-справжньому надати власної організації бізнес гнучкості. Коли команда повністю усвідомлює і впроваджує цінності, принципи та практики Scrum, вона переходить від простого використання його окремих атрибутів до повноцінного застосування. Необхідно зробити акцент на тому, що скрам-команди є крос-функціональними, тобто їхні учасники володіють усіма навичками, необхідними для створення цінності в кожному спринті. Метод управління Scrum та Agile філософія зосереджені на максимальному задоволенні потреб замовника та кінцевого користувача. Корисність і актуальність продукту ставиться в основу, а цього неможливо досягти без постійного зворотного зв’язку та готовності до змін.

В кінці кожного спринту зацікавлені сторони і члени команди збираються, щоб побачити приріст потенційно прибуткового продукту та спланувати наступні кроки. Частина завдань з автоматичною перевіркою — буде одразу зрозуміло, чи правильна відповідь. Є відкриті завдання, де немає одної правильної відповіді.

Якщо розглядати це в контексті розроблення ПЗ, то ітеративний підхід передбачає, що весь процес розроблення розбивається на серію повторюваних циклів. У кожному циклі за короткий проміжок часу відбуваються всі необхідні етапи життєвого циклу розроблення програмного забезпечення (англ. Software Development Life Cycle,SDLC). Спринт — це фіксований період часу, як правило, від 1 до 4 тижнів, протягом якого команда розробляє та постачає готовий інкремент продукту.

Власник продукту — апологет продукту, який повністю розуміє його цінність для бізнесу. Ця людина доносить потреби замовника і стейкхолдерів до розробників, але не відповідає за технічний бік процесу. Власник продукту також відповідає за історії користувачів і визначає їх пріоритетність. Agile Testing (Agile тестування) — це тестування програмного забезпечення із дотриманням принципів гнучкої розробки програмного забезпечення. Команда тестувальників працює постійно у ритмі зміни вимог, отримує часті релізи і слідкує за змінами коду команди розробників під час тестування програми. Для кожного спринту під час планування встановлюється мета.

Важливо сказати, що SCRUM не такий і простий для замовника. Декому хочеться просто заплатити та забути про проект на кілька місяців, а потім отримати сайт своєї мрії. На жаль, практично такий підхід майже ніколи не працює. Aртефакти скраму — це робота, яку потрібно виконати, щоб завершити проєкт або спринт. Завдяки їм інформація про проєкт залишається прозорою для всіх, хто над ним працює. Вони кросфункціональні, їхня кросфункціональність залежить від області роботи.

що таке Scrum

На офіційній сторінці The Scrum Guide можна почитати докладно, хто, як і навіщо придумав Скрам, а головне, що творці вкладають у це поняття. Такі зустрічі потрібні для того, щоб активізувати команду і змусити її сфокусуватися на робочому плані. Burn-up charts symbolize Записані діаграми показують, скільки робіт було завершено в проекті, тоді як діаграма Burn-down представляє залишилися в проекті роботи.

Це офіційний інтенсивний сертифікаційний клас Scrum Alliance. Курс читає Олексій Кривицький – Certified Scrum Trainer, розробник, скрам-майстер та практикуючий agile-коуч з 2008 року. Ви отримуватимете щомісячний дайджест із новими статтями, щоквартальний розклад подій BrainRain, запрошення на безкоштовні вебінари та iншi кориснi штуки.

Поділ всього обсягу завдань на невеликі робочі цикли дає змогу оперативно виявляти проблеми та непорозуміння із замовником. Постійний зворотний зв’язок допомагає легко вносити зміни на кожному етапі. Scrum-підхід робить проєкт максимально відповідним очікуванням клієнта та кінцевого користувача.

І всі задачі на спринт мають бути прив’язані до цієї мети. Потім, під час огляду спринту, результати роботи оцінюються і, якщо їх затверджено, випускаються в світ. Тому після досягнення цієї межі картки більше не додають, поки частина роботи не буде виконана.

  • Він допоможе побудувати кар’єру, створити особистий бренд, підвищити мотивацію та знайти ментора.
  • Кінцевий результат кожного Sprint -а повинна бути версія продукту представлена замовнику.
  • Скрам — не лінійний метод розробки; це не каскадна модель.
  • Щоденні короткі зустрічі та ретроспективи дають змогу ділитися досягненнями, планувати, аналізувати результати, проводити роботу над помилками та вчасно розв’язувати проблеми.
  • Така спеціальність вимагає відданості, терпіння і безперервного самовдосконалення.
  • Якщо замовнику така обставина не подобається, він може підвищити їх пріоритет, тоді інші завдання будуть вилучені зі спринту, а ці 2 завдання посядуть їх місце.

А в день заселення з жахом розумієте, що готовий проект зовсім не схожий на шедевр архітектури, про який ви мріяли. Формально, всі обіцяні водоспади та арочні склепіння на місці, але належного враження не справляють. Методологія XP подібна зі скрамом, але спринти в ній коротші, зміни беклогу під час спринту допускаються, а пріоритети XP визначаються замовником. «У скрамі використовуються ітерації фіксованої тривалості, які називаються спринтами. Скрам-команди прагнуть створювати готовий до релізу (якісно протестований) інкремент продукту в кожній ітерації». Ця стаття присвячена скрам-фреймворку, його історії, перевагам використання скраму в компаніях, його обмеженням і тому, як застосовувати скрам-структуру в вашій організації.

По-друге, Scrum — це не якась програма та не методичка, хоча ПЗ для управління проектами на основі скрам та відповідної літератури більш ніж достатньо. Це принцип, концепція-каркас та рекомендації, як менеджеру підвищити керованість, передбачуваність та ефективність роботи. Багато Scrum мастерів не мають можливості працювати з крос-функціональною або спеціалізованою командою по ряду причин. Scrum Майстер виступає в якості фасилітатора Scrum команди. Стежить за тим, щоб в команді діяли правила scrum і проводили зустрічі за scrum -ом, Відповідальний за управління спринтом. А також концентрується на рентабельності інвестицій (ROI).

що таке Scrum

В них ви побачите відповідь від автора курсу (Senior Scrum Master) та відповіді інших учнів — зрозумієте, як ще можна було вирішити завдання. Sprint backlog – список функціоналу, виправлень та інших завдань, які необхідно виконати у поточному робочому циклі. Спринт беклог – результат зустрічі-планування, коли команда вибирає список завдань на наступний спринт із Product Backlog. Додавайтеся на нашу сторінку в facebook та приєднуйтесь до наших спільнот.